Saltar al contingut principal

490 — Comerciants, venedors i similars ncaa

    Les persones compreses en aquest grup primari presten diners a canvi de joies, roba, efectes o altres objectes oferts com a garantia pels seus clients.

    També s'hi inclouen els que venen refrescs i llaminadures en locals d'espectacles i els que acompleixen altres tasques relacionades amb les vendes que no figuren en les rúbriques anteriors.