Saltar al contingut principal

500 — Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari planifiquen, organitzen, coordinen, vigilen i dirigeixen, en representació dels propietaris, els serveis en hotels, restaurants, cases d'hostes, cafès, bars, campaments d'excursionistes i establiments similars, i determinen o duen a terme la política de personal, financera i de relacions amb altres establiments i amb el públic.