Saltar al contingut principal

Les persones compreses en aquest grup primari s'encarreguen de la vigilància i la cura dels edificis destinats a l'habitatge, les oficines, les esglésies, els magatzems i altres locals, i hi mantenen la netedat i l'ordre.