Saltar al contingut principal

584 — Policies nacionals, municipals, vigilants i guardes jurats

    Les persones compreses en aquest grup primari exerceixen funcions de protecció, seguretat i vigilància, i també altres de caràcter administratiu de conformitat amb les disposicions legals que en regulen la missió.

    Exerceixen les seves tasques en el nucli urbà d'un municipi, en la superfície total o parcial d'una finca rústica, en els locals d'una entitat bancària o financera, i també durant el transport dels seus béns i valors i en les dependències de qualsevol empresa o només en els seus accessos, amb el control de l'entrada i la sortida de persones i vehicles, i acompleix altres tasques similars.