Saltar al contingut principal

Presta serveis de protecció, seguretat i vigilància en finques rústiques (vedats, deveses, parcs i jardins, piscifactories, etc.).

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.