Saltar al contingut principal

60130 — Cap o capatàs general d'explotacions agràries

    Acompleix les tasques d'inspecció i coordinació sobre una o diverses tasques d'una explotació agrària, i segueix les instruccions del propietari o director de l'explotació. Vigila la sembra, el conreu, la recol·lecció, la cura i la cria del bestiar, el manteniment i la reparació de la maquinària i els locals, etc.

    Es pot encarregar de la contractació del personal i pot portar registres de la producció o de les despeses, i també es pot especialitzar en determinats productes.

    El capatàs que solament té com a missió dirigir o vigilar la feina directa d'un grup reduït de treballadors agraris s'ha inclòs en el mateix grup primari en què figuren els treballadors que són a càrrec seu.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.