Saltar al contenido principal

62490 — Altres treballadors de la ramaderia

    S'hi inclouen els treballadors dedicats a la cria d'animals no classificats en els epígrafs anteriors d'aquest grup primari, com ara els que són especialistes en la cria i la cura de cavalls, gossos, gats, etc.; els que es dediquen principalment a la reproducció de bestiar per inseminació artificial, a esquilar ovelles, a escornar bestiar boví, a tenir cura d'animals de tir, a entrenar i tenir cura de cavalls o llebrers de curses, a tenir cura d'animals en parcs zoològics, a criar rates, conills porquins o altres animals utilitzats pels investigadors amb finalitat experimental i a tenir cura d'animals domèstics durant l'absència dels seus propietaris.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.