Skip to main content

63290 — Altres treballadors forestals

    S'hi inclouen els treballadors forestals no classificats en els epígrafs anteriors d'aquest grup primari, com ara els que caven sots i planten arbres i els que arrenquen arbres morts o malalts i la malesa que hi creix entremig.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.