Saltar al contingut principal

Caça aus o animals salvatges utilitzant armes de foc o bé mitjançant trampes o esquers. Revisa periòdicament les trampes, en retira els animals capturats i les torna a col·locar; trasllada els animals vius a gàbies per ser transportats o venuts, i escorxa els animals que ha caçat per aprofitar -ne la carn o la pell.

Es pot especialitzar en la caça d'una espècie determinada d'animals i pot ser designat en conseqüència.

Pot vendre el producte de la caça.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
6314 Caçadors per compte propi 2
6324 Caçadors per compte d'altri 3