Saltar al contingut principal

700 — Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals

  Els treballadors inclosos en aquest grup primari dirigeixen, seguint les orientacions i les instruccions que reben del director general (211.10) i del director de producció (212.20), les activitats d'un taller o unitat de producció d'una empresa industrial dedicada a explotacions mineres, el tractament de materials, la fabricació de productes de tota mena i la construcció d'obres; controlen i coordinen les activitats dels treballadors que exerceixen diverses ocupacions dins de la unitat, incloent-hi els encarregats i els capatassos que estan sota les seves ordres; interpreten les especificacions i les comandes de fabricació; organitzen el cicle de les operacions i la utilització de l'equip; calculen les necessitats de mà d'obra; distribueixen la feina als obrers; analitzen i resolen els problemes tècnics de la feina; coordinen les activitats de la seva unitat amb les d'altres seccions de l'empresa; expliquen als treballadors les directrius de l'empresa, i fan recomanacions i informen de les qüestions de personal.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  701 Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 1
  702 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 1
  703 Encarregats de pintors, empaperadors i similars 1
  731 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl·liques i similars 1
  732 Caps de taller de vehicles de motor 1
  733 Caps de taller de màquines agrícoles i industrials, i motors d'avió 1
  734 Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics 1
  741 Encarregats i capatassos de la mineria 1
  801 Encarregats d'instal·lacions mineres 1
  802 Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls 1
  803 Encarregats de taller de vidrieria, ceràmica i similars 1
  804 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 1
  805 Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic 1
  806 Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars 1
  807 Caps d'equip d'operadors de robots industrials 1
  821 Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls 1
  822 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes químics 1
  823 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i material plàstic 1
  824 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta 1
  825 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper 1
  826 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir 1
  827 Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 1
  828 Encarregats de muntadors 1
  852 Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials 1