Saltar al contingut principal

72120 — Fonedor d'alt forn (fusió de mineral)

    Controla el funcionament d'un alt forn per fondre minerals i produir metalls fèrrics i no fèrrics. Ordena la càrrega del forn; dirigeix el funcionament d'una bateria d'estufes insuflant aire calent a l'alt forn; observa el color del metall fos, efectua la lectura del piròmetre i en regula la temperatura i la pressió; determina el moment en què la fusió ha conclòs, dirigeix la col·locació de les culleres i punxa el forn; aixeca les comportes per dirigir el corrent del metall fos o d'escòria a la cullera; recull mostres del metall fos per analitzar-les en el laboratori, o aprecia i anota el percentatge de sofre i de silici contingut en el ferro observant una mostra de ferro i examinant, així mateix, l'aspecte de l'escòria, i dirigeix els treballadors que acompleixen tasques complementàries.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.