Saltar al contingut principal

72220 — Laminador d'acer en calent

    Condueix un tren de laminatge en què els lingots d'acer calents es transformen en vergalines, petaques, palanquetes o llantons per a futurs tractaments, o en què les peces semiacabades esmentades i escalfades de nou són transformades en perfils definitius, angulars, fermatxins, carrils, capes i altres. Interpreta les instruccions i estableix el funcionament de les feines; dirigeix la regulació dels cilindres i la velocitat del tren i del dispositiu que serveix per avançar les pedres, i també la regulació dels dolls de l'aigua de refrigeració; controla els productes durant el laminatge, i inspecciona i mesura els productes acabats.

    Es pot especialitzar en la conducció d'una mena determinada de laminador, com ara trens de desbastada, trens per a rodons o trens continus de bandes, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització. Pot controlar l'equip electrònic per al laminatge automàtic de perfils d'acer segons les instruccions programades.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.