Saltar al contingut principal

72230 — Laminador d'acer en tren continu

    Condueix un tren continu de laminatge en el qual les vergalines escalfades passen a través d'un seguit de caixes per ser transformades en llantes o xapes acabades.

    Acompleix tasques similars a les del laminador d'acer en calent (772.20), però és especialista en el laminatge continu de plaques o xapes.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.