Saltar al contingut principal

72240 — Laminador d'acer en fred

    Condueix un tren de laminatge que serveix per reduir bandes o xapes d'acer, en fred, al gruix requerit i donar a la superfície l'acabament que es desitgi.

    Acompleix tasques similars a les del laminador d'acer en calent (722.20), però és especialista en la modalitat del laminatge en fred.

    Es pot especialitzar en un determinat producte o en un procediment particular de laminatge en fred, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.