Saltar al contingut principal

72250 — Laminador de metalls no fèrrics

    Condueix un tren de laminatge que serveix per transformar en calent o en fred metalls no fèrrics per produir llantes, xapes, làmines, cables o barretes d'unes dimensions determinades.

    Acompleix tasques similars a les del laminador d'acer en calent (722.20) i el laminador d'acer en fred (722.40), però és especialista en metalls no fèrrics.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.