Saltar al contenido principal

75960 — Teixidor de xarxes a mà

  Confecciona i adoba les xarxes. Teixeix i nua el brabant utilitzant una agulla de teixir xarxes o bé una llançadora; adoba els forats o els defectes del teixit formant les malles; enribeta o bé reforça els cantons de les diferents peces allí on s'hagi fet el tall, per la qual cosa estén la peça i fixa el banc.

  Es pot encarregar de muntar els accessoris i especialitzar-se en la confecció de xarxes de seguretat, de salvament, de pesca o bé d'esport. Pot anotar i fer la mitjana de les condicions mecàniques de resistència, de torsió del fil, de regularització, etc., segons les instruccions que rebi.

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 16