Skip to main content

75990 — Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars ncaa

  S'hi inclouen els treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils i similars no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que preparen les bobines i tenen cura de la màquina de fabricació del cordó pla, i també de l'estirada i el condicionament (cordoner); els que enrotllen les peces brodades i planxades, treuen els fils que hi hagin quedat i repassen la peça per darrera vegada, i la tornen al taller sempre que hi troben algun defecte (plegador de peces), i els que classifiquen i prenen nota de les faltes del gènere manufacturat (dissector).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 16