Skip to main content

76120 — Classificador de cuirs

  Escull i classifica els cuirs abans o després de ser tractat. Examina les pells per veure si tenen cap defecte i les classifica segons l'espècie, la qualitat, el tipus, les dimensions, el gruix, la diferència de tonalitat en els colors i altres característiques que calguin segons els articles a què siguin destinades.

  El classificador de pells per a pelleteria figura en la rúbrica 762.20.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7941 Adobers i preparadors de pells 14