Skip to main content

76290 — Altres treballadors de la preparació de pells (pelleteria)

    S'hi inclouen els treballadors de la preparació de pells per a pelleteria no inclosos en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que tallen el pèl de les pells amb una màquina per a la fabricació de feltre o els que submergeixen les pells en l'adob o en solucions colorants o d'altra mena.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.