Skip to main content

774 — Treballadors de la conservació d'aliments

    Els treballadors compresos en aquest grup primari couen, fumen, assequen, salen, congelen o deshidraten els aliments per conservar-los en llaunes o hi apliquen altres procediments. Couen carn, peix, fruita, llegums, verdures i altres aliments; esterilitzen els aliments abans d'introduir-los en llaunes o ampolles de conserva; els assaonen salant-los o fumant-los; congelen o deshidraten fruita, verdura o altres aliments, i acompleixen altres tasques afins.