Skip to main content

77740 — Refinador d'olis i greixos

    Atén el funcionament d'una màquina per refinar olis bruts, greixos comestibles i margarines. Controla l'entrada d'olis o greixos i la solució càustica als tancs de la màquina; en regula el termòstat i la resta de dispositius de control, i manté la temperatura prescrita; neutralitza l'acidesa de l'oli; s'encarrega de l'assecatge de l'oli per mitjà del buit i la temperatura; un cop és sec, li addiciona la quantitat necessària de descolorants i tot seguit el fa passar per filtres premsa per separar l'oli dels descolorants utilitzats; acompleix les operacions de desodorificació i winterització, i controla la temperatura de refredament de l'oli. Es pot encarregar de separar la margarina de l'oli mitjançant un procés de centrifugació.

    Es pot especialitzar en una tasca o un procés determinat, i pot ser designat en conseqüència.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.