Skip to main content

78160 — Desnervador de tabac a màquina

  Arrenca a màquina les nervacions centrals i els pecíols de les fulles de tabac. Engega els corrons d'alimentació de la màquina; cull de la pila les fulles humitejades, les insereix una per una entre els corrons de la màquina que n'arrenca les nervacions centrals i els pecíols i talla les fulles en dues meitats; retira les fulles de la màquina, les col·loca en piles, les lliga, en separa les meitats dretes de les esquerres i les tapa amb un drap humit, i extreu de la màquina les nervacions i els pecíols.

  Es pot encarregar de netejar i greixar la màquina. Es pot especialitzar en la desnervació de determinades menes de fulles, com ara fulles de tripes o de sobre, i pot ser designat d'acord amb aquesta especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  8379 Operadors de màquines d'elaborar productes del tabac 7