Saltar al contingut principal

Les persones compreses en aquest grup primari confeccionen i reparen calçat normal o especial, principalment de cuir i d'acord amb les mides del client.

Els treballadors que confeccionen principalment espardenyes es classifiquen en el grup primari 799; els del calçat de fusta, en el 819; el del calçat de goma o plàstic, en el 901, i els de sabates de ràfia, palla o material similar, en la rúbrica 799.90.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
794 Treballadors de les indústries de la pell, el cuir i el calçat 5