Saltar al contingut principal

802 — Treballadors del calçat (llevat dels sabaters)

    Les persones compreses en aquest grup primari confeccionen les diferents parts del calçat i acompleixen tasques especialitzades en la fabricació del calçat de cuir natural o artificial. Preparen patrons per tallar les diferents parts del calçat; les tallen, les preparen, les uneixen i les cusen; examinen el calçat i li donen l'acabament, i acompleixen altres tasques afins.