Skip to main content

Prepara les soles per muntar-les en les formes. Escull les soles d'acord amb les dimensions, la forma i la classe; ajusta els corrons de la màquina segons el gruix mitjà del lot de soles; introdueix en la màquina les diferents capes de la sola per tallar-les o igualar-les a fi d'obtenir-ne un gruix uniforme; retalla les parts fins a donar-los la dimensió requerida i hi fa una obertura per a la costura a la vora de la sola exterior.

Es pot especialitzar en alguna de les tasques esmentades, com ara aprimar les soles o fer-los l'obertura per a la costura, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7942 Sabaters i similars 18
8366 Operadors de màquines de fabricar calçat 10