Skip to main content

80390 — Altres artesans del cuir i treballadors similars

  S'hi inclouen els guarnimenters i els treballadors del cuir no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que s'especialitzen en la confecció de polaines, genolleres, fuets i corretges per a esperons.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7942 Sabaters i similars 18