Saltar al contingut principal

83420 — Torner (talla de metalls)

  Maneja un torn mecànic per tallar metalls que ha estat ajustat per efectuar una feina determinada. Acompleix tasques similars a les de l'operador de màquines eines en general (834.10), però maneja un torn automàtic o semiautomàtic.

  Pot ser designat d'acord amb la mena de torn que maneja o el tipus de peces que fabrica.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  8311 Operadors de màquines eines 24