Skip to main content

83440 — Planejador de metalls

  Maneja una màquina que planeja les peces de metall subjectes en una taula proveïda de moviment alternatiu que ha estat ajustada per efectuar una feina determinada. Acompleix tasques similars a les de l'operador de màquines eines en general (834.10), però maneja una planejadora automàtica o semiautomàtica.

  Pot ser designat d'acord amb la mena de planejadora que maneja.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  8311 Operadors de màquines eines 24