Skip to main content

83550 — Esmolet i reparador de serres

  Repara, entresca i esmola serres de mà, circulars i de cinta. N'elimina les dents trencades tallant la secció de la serra malmesa; n'ajunta els extrems bisellant-los i empalmant-los amb una soldadura adient; solda esquerdes de la fulla de la serra; elimina a cops de martell els bonys, les deformacions i les arrugues de les fulles; entresca les dents en l'angle de tall adient; subjecta la fulla de la serra a la màquina d'esmolar; regula i engega la màquina de manera que pugui esmolar una per una totes les dents de la serra; en retira la fulla esmolada, i li dóna l'acabament final amb eines de mà.

  Pot retallar la circumferència d'una serra circular malmesa, treure'n noves dents i esmolar serres a mà.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7524 Polidors de metalls i esmolets d'eines 5