Saltar al contingut principal

843 — Mecànics de vehicles de motor

    Les persones compreses en aquest grup primari mantenen i reparen la part mecànica i les instal·lacions complementàries d'automòbils de turisme, furgonetes i camions i altres vehicles de motor. Examinen, desmunten, refan i substitueixen les peces mecàniques defectuoses o malmeses; posen a punt els motors; ajusten els frens, la direcció i altres parts dels vehicles de motor; mantenen i reparen motocicletes, i acompleixen altres tasques afins.

    Correspondència amb CCO-94 (ca)
    Codi Descripció Particions
    761 Mecànics i ajustadors de maquinària 5