Saltar al contingut principal

849 — Mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars ncaa

    Les persones compreses en aquest grup primari acompleixen tasques relacionades amb el reglatge i el muntatge de màquines i amb la fabricació d'instruments de precisió (llevat dels aparells elèctrics) que no figuren en els grups primaris precedents. Mantenen i reparen motors (llevat dels d'automòbils i avions), maquinària industrial i equips complementaris no elèctrics; greixen motors fixos, maquinària i vehicles (llevat dels motors marins); revisen i proven les màquines i els equips mecànics per comprovar les normes de fabricació; munten peces metàl·liques ja fabricades fixant- les amb cargols, grapes, eixos o reblons, i acompleixen altres tasques afins.