Skip to main content

131 — Extracció de minerals de ferro

  Descendants
  Code Description
  1310 Extracció de minerals de ferro
  Correspondence with CIIU-REV.3 (ca)
  Code Description
  131 Extracció de minerals de ferro

  Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

  1 Indústries de béns intermedis

  Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

  2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia