Skip to main content

12 — Llavors i fruits oleaginosos; llavors i fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratges

    Short tag proposal

    Fruits oleaginosos, plantes industrials i farratges

    Heading of aggregated item Seccions to which it belongs

    02 Productes del regne vegetal