Saltar al contenido principal

90261029 — Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal o del nivell dels líquids, excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032 i els cabalímetres