Skip to main content

90261089 — Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal o del nivell dels líquids, excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032, els electrònics i els cabalímetres