Saltar al contenido principal

9010 — Aparells i material per a laboratoris fotogràfic o cinematogràfic, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, negatoscopis i pantalles de projecció