Saltar al contenido principal

901590 — Components i accessoris de telèmetres i d'instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles