Saltar al contenido principal

9016 — Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg, fins i tot amb peses

    Propuesta de hashtag corto

    Balances sensibles a un pes <= 5 cg, fins i tot peses