Saltar al contenido principal

9022 — Aparells de raigs X i aparells que utilitzin les radiacions alfa, beta o gamma, fins i tot per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els aparells de radiografia o radioteràpia, tubs de raigs X i altres dispositius generadors de raigs X, generadors de tensió, pupitres de comandament, pantalles, taules, butaques i suports similars per a examen o per a tractament

    Propuesta de hashtag corto

    Aparells de radiacions per a ús mèdic amb els suports