Skip to main content

9017 — Instruments de dibuix, traçat o càlcul, com ara màquines de dibuixar, pantògrafs, transportadors, estoigs de dibuix, regles i cercles de càlcul, instruments manuals de mesura de longitud, com ara metres, micròmetres i calibradors, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol