Skip to main content

9027 — Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques (com ara polarímetres, refractòmetres, espectròmetres o analitzadors de gasos o de fums), instruments i aparells per a assaigs de viscositat, porositat, dilatació, tensió superficial o similars o per a mesures calorimètriques, acústiques o fotomètriques (inclosos els exposímetres); micròtoms