Saltar al contenido principal

05 — Altres productes d'origen animal ncaa

  Descendentes
  Código Descripción
  0501 Cabells en brut -fins i tot els rentats o desgreixats- i restes de cabells
  0502 Cerres de senglar o porc; pèl de teixó i altres pèls per a raspalleria, i restes d'aquests pèls o cerres
  0504 Budells, bufetes i estómacs d'animals sencers o en trossos frescos, refrigerats, congelats, salats o en salaó, assecats o fumats, excepte de peix
  0505 Pells i altres parts d'aus amb plomes o plomissol, plomes i parts de plomes -fins i tot les retallades- i plomissol, en brut o simplement rentats, desinfectats o preparats per a la conservació; pols i restes de plomes o de parts de plomes
  0506 Ossos i nuclis cornis en brut desgreixats, simplement preparats (sense tallar en cap forma determinada), acidulats o desgelatinitzats; pols i restes d'aquestes matèries
  0507 Ivori, closca de tortuga, barbes de mamífers marins, banyes, cascos, peülles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats (sense tallar de cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
  0508 Corall i matèries similars en brut o simplement preparats (sense cap altre treball); valves i closques de mol·luscos, crustacis o equinoderms i conquilles de sèpia, en brut o simplement preparades (sense tallar de cap forma determinada) -fins i tot en pols i residus d'aquestes matèries-
  0510 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis -fins i tot dessecada-; glàndules i altres substàncies d'origen animal utilitzades per a la preparació de productes farmacèutics fresques, refrigerades, congelades o conservades provisionalment d'una altra manera
  0511 Productes d'origen animal ncaa; animals morts dels capítols 1 o 3 impropis per a l'alimentació humana
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  05 Altres productes d'origen animal ncaa
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  05 Altres productes d'origen animal ncaa