Saltar al contenido principal

71 — Perles fines o cultivades, pedres precioses i semiprecioses o de similars, metalls preciosos, xapats de metalls preciosos i manufactures d'aquestes matèries; bijuteria; monedes

  Descendentes
  Código Descripción
  7101 Perles fines o cultivades, fins i tot treballades o classificades, però sense enfilar, muntar ni encastar; perles fines o cultivades, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
  7102 Diamants, fins i tot treballats, sense muntar ni enfilar
  7103 Pedres precioses i semiprecioses (excepte els diamants), fins i tot treballades o classificades, sense enfilar, muntar ni encastar; pedres precioses i semiprecioses (excepte els diamants), sense classificar, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
  7104 Pedres precioses i semiprecioses, sintètiques o reconstituïdes, fins i tot treballades o classificades, sense enfilar, muntar ni encastar; pedres precioses i semiprecioses, sintètiques o reconstituïdes, sense classificar, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
  7105 Pólvores de pedres precioses o semiprecioses, naturals o sintètiques
  7106 Argent, inclòs el daurat i platinat, en brut, semillavorat o en pols
  7107 Metalls comuns revestits o xapats amb argent, en brut o semillavorats
  7108 Or, inclòs l'or platinat, en brut, semillavorat o en pols
  7109 Metalls comuns o argent revestits o xapats amb or, en brut o semillavorats
  7110 Platí en brut, semillavorat o en pols
  7111 Metalls comuns, argent i or revestits o xapats amb platí, en brut o semillavorats
  7112 Rebutjos i llimadures de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats amb metalls preciosos; altres rebutjos i llimadures que continguin metalls preciosos o semipreciosos o compostos de metalls preciosos utilitzats principalment per a la recuperació dels metalls preciosos
  7113 Articles de joieria i els components, de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats de metalls preciosos
  7114 Articles d'orfebreria i els components, de metalls preciosos, o metalls revestits o xapats de metalls preciosos
  7115 Altres manufactures de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats de metalls preciosos
  7116 Manufactures de perles fines o cultivades, de pedres precioses o semiprecioses (naturals, sintètiques o reconstituïdes)
  7117 Bijuteria
  7118 Monedes