Saltar al contenido principal

860730 — Ganxos i altres sistemes d'enganxall, topalls, amb els components, de vehicles per a vies fèrries i similars