Saltar al contenido principal

8609 — Contenidors, inclosos els contenidors cisterna i els contenidors dipòsit, especialment projectats i equipats per a un o diversos mitjans de transport