Saltar al contenido principal

87 — Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i accessoris

  Descendentes
  Código Descripción
  8701 Tractors, excepte els carretons tractor de la partida 8709
  8702 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més, fins i tot amb conductor
  8703 Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils projectats principalment per al transport de persones, inclosos els vehicles del tipus familiar i els de curses, excepte els de la partida 8702
  8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies
  8705 Vehicles automòbils per a usos especials (excepte els projectats principalment per al transport de persones o de mercaderies), com ara cotxes per a reparacions, camions grua, camions de bombers, camions formigonera, cotxes escombra, escampadores, cotxes taller o cotxes radiològics
  8706 Xassissos de vehicles automòbils de les partides 8701 a 8705, amb el motor
  8707 Carrosseries de vehicles de les partides 8701 a 8705, incloses les cabines
  8708 Components i accessoris de vehicles automòbils de les partides 8701 a 8705
  8709 Carretons automòbils sense dispositiu d'elevació utilitzats en fàbriques, magatzems, ports o aeroports, per al transport de mercaderies a curta distància, carretons tractor utilitzats en estacions amb els components
  8710 Carros i automòbils blindats de combat, inclosos els armats, amb els components
  8711 Motocicletes, amb pedals o sense, i cicles amb motor auxiliar, amb sidecar o sense, i sidecars
  8712 Bicicletes i altres cicles, inclosos els tricicles, sense motor
  8713 Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat, fins i tot amb motor o un altre mecanisme de propulsió
  8714 Components i accessoris dels vehicles de les partides 8711 a 8713
  8715 Cotxes, cadires i vehicles similars per al transport d'infants, amb els components
  8716 Remolcs i semiremolcs per a qualsevol vehicle, i altres vehicles no automòbils, amb els components