Skip to main content

901890 — Instruments i aparells de medicina, cirurgia o veterinària, inclosos els d'escintil·lografia i altres aparells electromèdics, excepte els d'odontologia, oftalmologia, electrodiagnosi, els de raigs ultraviolats o infrarojos, xeringues, agulles, catèters, cànules i instruments similars