Skip to main content

9006 — Càmeres fotogràfiques, aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció de llampades en fotografia, excepte les làmpades i tubs de descàrrega de la partida 8539

  Descendants
  Code Description
  900610 Aparells fotogràfics dels utilitzats per a la preparació de clixés o de cilindres d'impremta
  900630 Aparells especials per a la fotografia submarina o aèria, per a l'examen mèdic d'òrgans interns o per als laboratoris de medicina legal o d'identificació judicial
  900640 Aparells fotogràfics amb autorevelatge
  900651 Aparells fotogràfics amb visor de reflexió a través de l'objectiu, per a pel·lícules en rotlle d'amplada inferior o igual a 35 mm, excepte els utilitzats per a la preparació de clixés o de cilindres d'impremta, per a l'enregistrament de documents en microfilms, microfitxes i altres microformats, per a la fotografia submarina o aèria, per a l'examen mèdic d'òrgans interns o per als laboratoris de medicina legal o d'identificació judicial
  900652 Aparells fotogràfics sense visor de reflexió a través de l'objectiu, per a pel·lícules en rotlle d'amplada inferior a 35 mm, excepte els utilitzats per a la preparació de clixés o de cilindres d'impremta, per a la fotografia submarina o aèria, per a l'examen mèdic d'òrgans interns o per als laboratoris de medicina legal o d'identificació judicial
  900653 Aparells fotogràfics sense visor de reflexió a través de l'objectiu, per a pel·lícules en rotlle d'amplada igual a 35 mm, excepte els utilitzats per a la preparació de clixés o cilindres d'impremta, l'enregistrament de documents en microfilms, microfitxes i altres microformats, la fotografia submarina o aèria, l'examen mèdic d'òrgans interns o els laboratoris de medicina legal o d'identificació judicial i amb autorevelatge
  900659 Aparells fotogràfics, excepte els aparells fotogràfics amb autorevelatge i els aparells fotogràfics amb visor o sense per a pel·lícules en rotlle i els utilitzats per a la preparació de clixés o de cilindres d'impremta, per a la fotografia submarina o aèria, per a l'examen mèdic d'òrgans interns o per als laboratoris de medicina legal o d'identificació judicial
  900661 Aparells amb tub de descàrrega per a la producció de llampades (flaixos electrònics)
  900669 Aparells i dispositius per a la producció de llampades en fotografia, excepte els aparells amb tub de descàrrega per a la producció de llampades (flaixos electrònics)
  900691 Components i accessoris d'aparells fotogràfics
  900699 Components i accessoris d'aparells i dispositius per a la producció de llampades en fotografia, excepte els d'aparells fotogràfics