Skip to main content

9019 — Aparells de mecanoteràpia, aparells per a massatges, aparells de psicotècnia, aparells d'ozonoteràpia, oxigenoteràpia i aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanimació i altres aparells de teràpia respiratòria