Skip to main content

9024 — Màquines i aparells per a assajos de duresa, tracció, compressió, elasticitat o altres propietats mecàniques dels materials (com ara metalls, fusta, tèxtils, paper o plàstic)